DAMUS

EDB-programmet til musikskolens administration

Keld Karnov Schmidt
Lindebjerghave 50
5474 Veflinge
DK-Danmark


Telefon: 2045 1214

Statistik

25/12 2019

Indberetning til Dk Stat. 


Musikskolerne skal hvert år indberette statistikker til Danmarks Statistik. (DST)

Dette kan ikke længere ske fra Damus, men skal gøres i Speedware-programmet.


Hvis man vil have en læsbar oversigt over gamle elevtal fra 'Damus-tiden', anbefaler jeg at gå ind i den gamle Kunststyrelses-optælling og se kvitteringslisten der.

Du kan stadig i Damus tælle elevfordeling på fag op som du altid har kunnet via Moduler> Statistik> Gammel Kunststyrelsen.