DAMUS

EDB-programmet til musikskolens administration

Keld Karnov Schmidt
Lindebjerghave 50
5474 Veflinge
DK-Danmark


Telefon: 2045 1214

Driftsstatus

Al funktionalitet i de webbaserede tjenester vedr Musikskole-tilmelding.dk og Web-lærerskema er ok og kører i normal drift.


vedr SMTP-mail
de fleste skoler har sammen med de lokale it-afdelinger sat mailsystemet op, så de via kommunens SMTP-server kan udsende formaterede mails med signatur osv. Det bygger på e
n SMTP-løsning, hvor vi leverer en windows-service til kommunen, som derved kan opnå, at det kun er EN central server, der udsender mails for Damus - og ikke de enkelte klienter. Det giver en væsentlig bedre mulighed for at styre firewall og SMTP.
Kontakt Keld, hvis det har interesse.

Vedr minutter på elevernes aktiviteter.
Ved indberetning af en elevaktivitet skal du i almindelighed selv sørge for, at der kommer minutter på aktiviteterne.
Enten ved manuelt at indtaste konkrete minutter på eleverne - eller ved at trykke F6 og dermed få fagenes standardminutter hentet med over på aktiviteten.

Det KAN jo være tilfældet, at man i enkelte musikskoler ikke har været opmærksom på dette (;-)  så jeg har derfor lavet et script, så der med ET HUG hentes standardtiderne fra fagene med over på elevkortene - og SÅ vil minuttal kunne ses i alle lister, løntimeberegnininger - og på weblærer-skemamodulet.
Henvend dig til Keld, hvis du har brug for dette script.

Skjulte kolonner i Vis Lister
Det sker desværre fra tid til anden, at VORE ændringer i tabellerne ifm opdateringer ufrivilligt kommer til at skjule nogle af dine gamle kolonner, men de er IKKE slettet fra din database - blot skjult lige nu.
Du kan selv tjekke hvilke - og evt kalde dem frem igen således:
Gå ind på Tabel-visningen og i den blå overskriftslinie højreklikker du og vælger 'Nulstil grid'
Derefter højreklikker du igen, og denne gang vælger du 'Tilpas alle kolonner'
Nu dukker kolonnerne op igen, og du mangler så blot at trække lidt rundt, hvis du ønsker kolonnerne i en anden rækkefølge.

Ofte er kolonnen med 'Antal elever' rimelig god at kunne se med det samme, så den kan du med fordel trække helt frem til venstre i listen. Netop ifm overblikket ved etablering af ny sæson er 'Antal elever'  en vigtig oplysning. Vær opmærksom på, at du også kan lave en liste til lærerne, der viser, hvilke af hans nuværende elever, der er blevet gentilmeldt - og hvem der mangler eller har truffet andre valg. Læs i Damus under Hjælp, hvor du skal søge efter 'Sæsonlisten'. Denne liste tager udgangspunkt i at den gamle sæson er valgt som primær - og den nye som sekundær - under Funktioner+ Sæsonhåndtering.


Vedr SMS-udsendelse - en lille husker vedr sms :
Efter afsendelse af sms i Damus, vises en 'Kvitliste' over de personer, der er FORSØGT at sende til.

Det er vigtigt, at du selv via Damus logger ind på sms.damus.dk (via Hjælp> sms-damus ) for at tjekke status på de sms'er, du har forsøgt afsendt. Vær også opmærksom på, om der ved forsøg på afsendelse optræder fejlmeldinger i 'grå kasser', da de KAN være meget vigtige for at kunne fejlfinde efterfølgende.

I teksten kan du se, om udsendelsen er blevet leveret til leverandøren - eller der har været et teknisk problem. I så fald er det meget VIGTIGT, at du straks kontakter support@damus.dk , så vi hurtigt kan hjælpe dig (og alle andre) med at udsende via en anden leverandør.

I din status-oversigt kan du status for de konkrete, afsendte SMS'er.
Dvs om de er nået frem til modtageren. Hvis en SMS er markeret med et rødt kryds, vil den IKKE blive genudsendt fra leverandøren, og du skal selv sørge for at følge op på denne elev.

Hvis der opstår et teknisk problem, så en fil med SMS'er ikke kan blive afsendt fra din PC til vores gateway, vil der ligge en fil i den mappe, I har valgt under Funktioner+ Opsætning+ Mapper+ SMS. Filen vil være navngivet med de 4-cifrede licensnummer, du bruger i systemet. Ved næste udsendelse af SMS'er vil du blive spurgt, om du vil genudsende de gamle - eller de skal fjernes.

 

Vi beklager hvis det har givet anledning til forvirring ;-)