DAMUS

EDB-programmet til musikskolens administration

Keld Karnov Schmidt
Lindebjerghave 50
5474 Veflinge
DK-Danmark


Telefon: 2045 1214

Web-tilmelding

25/12 2019

Når du ønsker dine elever skal tilmelde via Damus' webtilmeldingssystem ...

Systemet er lavet, så du kan 'nøjes med' at hente tilmeldingerne hjem som et regneark, og altså ikke behøver et Damus-program for at styre din tilmelding.

Kontakt Keld, hvis det har interesse ;-)


Pas på at musikskolens hjemmeside indeholder det rigtige link til tilmeldingssiden.
Enkelte CMS-systemer har desværre en tendens til gerne at ville 'ændre linket'.
I slutningen af linket skal stå skolens 4-cifrede 'nummer' - og der må IKKE være tilføjet noget med '&CookieCheck=True'

Og så lidt generelt om modulet til Online-tilmelding via musikskolens hjemmeside.
Det er muligt at lade elever tilmelde sig til musikskolen uden tidskrævende og bekostelige tilretninger af din hjemmeside. 
DU bestemmer ordlyd og afkrydsningsfelter på tilmeldings-siden, og rent teknisk befinder den sig på vores web-server. På musikskolens hjemmeside skal der blot laves en knap med et link, men INGEN web-programmering, så det er en fantastisk enkel løsning for dig. 

Du kan se lidt mere på www.musikskole-tilmelding.dk (læg mærke til bindestregen !)

Læg mærke til, at dette tilmeldingssystem også anvendes af en række billedskoler og andre skoleformer, og at den enkelte skole kan vælge at have flere adskilte tilmeldingssider med hver sine valg og opsætninger.
Kontakt Keld, hvis du vil vide mere ...

Skolen tildeles et brugernavn og et password, og dermed har du adgang til en hjemmeside med et 'administrations-modul', hvor du selv kan tilrette alle tekster og opstille fag-oversigter i flotte menuer, der kan foldes ud og ind.

Der kan frit defineres op til 10 specielle ja/nej felter.
Du kan frit definere op til 5 felter, som ved import i Damus automatisk overføres til udvalgte felter på elevens stamkort.

Du kan selv definere kommentarer til de enkelte fag - evt med links tilbage til musikskolens egen hjemmeside - og du bestemmer også ordlyden i den kvittering, betaleren eller eleven får tilsendt via email efter tilmelding.


Når en kommende elev trykker på 'Tilmelding' på musikskolens hjemmeside, vil han blive ført over til denne specielle tilmeldingsside. Her vil det være dine fagudbud, der vises i rullegardinerne. Eleven kan tilmelde sig flere prioriterede aktiviteter i samme indtastning, hvor eleven kan 'genbruge' sine indtastninger fra gang til gang.
Når eleven har udfyldt de nødvendige felter og trykker SEND, sender systemet en venlig mail som en kvittering til betaleren (med dit ordvalg), så han kan se, at vi har modtaget hans tilmelding - og at han vil høre nærmere, om der blev plads osv ...
Denne mail indeholder et link, så eleven også senere kan klikke sig ind og se, hvad han har tilmeldt sig. 
Systemet sender samtidig automatisk den samme mail til musikskolen - bare til din orientering.

Samtidig opsamles elevernes tilmeldinger i en tekstfil på vores server.
Når du logger dig ind på 'admin'-modulet', kan du under 'Tilmeldinger' se dem, og du kan sætte flueben, når du er klar til at sende dem videre til Damus på din maskine. Du får mulighed for at bestemme, hvor på din maskine du vil gemme import-filen.

Import i Damus
I Damus går du ind under Moduler+ Web-tilmelding. Her definerer du, hvor filen findes, og du kan angive lidt opsætning, der automatiserer importen yderligere. Læs mere om det i Damus' hjælp.  
Derefter får du vist eleverne en ad gangen, og du har mulighed for at rette lidt til i elevens data, og efterfølgende kan du vælge, om du vil importere eleven. 
Damus finder selv ud fra elevens cpr, om det er en gammel elev - eller det er en helt ny kunde. 

Hvis musikskolen foretrækker det, kan man automatisk importere eleverne helt ind på konkrete fagnumre.

Modulet koster ved nykøb 4200 kr - og dertil 1050 kr i årligt abonnement uanset antallet af tilmeldinger og mails, du modtager.

Brugen af cookies.

Det er under tilmeldingen nødvendigt at vi på serveren ved sideskift 'gemmer' fagønske mm, for at kunne trække elevens valg med over på næste side. Disse værdier slettes igen efter endt tilmelding, og Musikskole-tilmelding.dk gemmer således ikke noget vedr. tilmelderen som bruger. 


- og sådan kommer DU i gang med online-tilmelding.
Gå ind på 
www.musikskole-tilmelding.dk  og kig på mulighederne.
K
ontakt Keld for en uddybende snak om mulighederne.